Altego Group

Zajedno sa našim saradnicima smo u mogućnosti da pružimo kompletnu uslugu projektovanja za vaš poslovni ili stambeni prostor. Usluga projektovanja sadrži sve faze izrade projektno tehničke dokumentacije od idejnog projekta do radioničkih crteža. Takođe vam pružamo uslugu praćenja projekta kroz sve faze izgradnje. Koristeći savremene tehnologije 3D vizuelizacije možemo vam pomoći da vaš prostor vidite i doživite pre konačne realizacije. Uz arhitektonska rešenja i projektno tehničku dokumentaciju smo objedinili i uslugu predaje dokumentacije u sistem objedinjene procedure.