Grading BS u saradnji sa arhitektom Adrijanom Stračenski