Hotel Grand Niš u saradnji sa msc arh Sanjom Drvenicom i projektnim biroom Visavis Studio