ŠunjkaLaw Advokatska Kancelarija, Novi Sad po projektu enterijera Deep House Group